top of page

/ project management /

Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van afgebakende projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement is het werk van toegewijde projectleiders en omvat vaak verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

 

Niet elk bedrijf heeft de capaciteit om mensen vrij te maken voor afgebakende projecten. Ook hierin kunnen wij een rol spelen door deze te omschrijven en tot en met de nazorg op te pakken waarbij de integratie binnen uw organisatie cruciaal is.

Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen kijken waar uw behoefte ligt en waar wij u kunnen faciliteren.

 

Stappen / Fasen die in het algemeen worden doorlopen:

 • Start van het project

 • Bepaling van de omvang/reikwijdte van het project

 • Planning van het project

 • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten

 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen

 • Opvolging van de projectvoortgang

 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct
   

Een vrij standaard fasering is:

 • Initiatiefase

 • Definitiefase

 • Ontwerpfase

 • Voorbereidingsfase

 • Uitvoeringsfase

 • Nazorg

bottom of page